Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3115

Mededelingen

Edcuatief partnerschap Op 13 januari is opnieuw nagedacht door een groepje ouders, Klaaske de Ruiter, directeur en Wietske Kruiswijk, orthopedagoog over de vraag:

Hoe versterken we de samenwerking tussen ouders en school.
Tijdens deze bijeenkomst ging het vooral over het
Lees meer