Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3155

Mededelingen

Schoolverlaterstrefbal Team-Schoolverlaters Wat een spektakel was het donderdag 29 juni!
Het jaarlijkse Trefbaltoernooi: Het Schoolverlatersteam (SV-team) tegen het Schansteam.
De eerste wedstrijd begon. Beide teams begonnen goed. Al gauw zat de er in en bleek het Schansteam net iets sterker te zijn.
Lees meer