Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3192

Mededelingen

Cliniclowns Het was was een leuke morgen bij de clini clowns.
Ze waren ook heel grappig en 1 clown ging zijn schoen gebruiken voor microfoon en toen die klaar was met de microfoon kreg hij de schoen niet meer aan. En er waren ook muizen. En we gingen ook een appeltaart maaken voor de aliens.
Lees meer