Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3211

Mededelingen

Kinderboekenweek De Kinderboekenweek is van 5 – 16 oktober. Het thema is ‘Voor altijd jong’. Opa’s en oma’s hebben dit jaar de hoofdrol.
Er zijn zoveel leuke boeken over opa’s en oma’s. Kent u bijvoorbeeld het boek ‘Sjakie en de chocoladefabriek’?
Lees meer

Kalender

»   07 oktober 00:00 Koffie-ochtend ouders (alle groepen)
»   24 oktober 00:00 Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
»   25 oktober 00:00 Weer naar school
»   25 oktober 00:00 Luizencontrole
»   25 oktober 00:00 Oudergesprekken (15 minuten)
»   31 oktober 00:00 Schoolfotograaf