Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3204

Mededelingen

Studiedag Heeft u ook zo genoten van een heerlijke herfstvakantie? Wij ook. Regelmatig brak het zonnetje zelfs door! Heerlijk uitgerust beginnen wij weer aan een volgende periode.
Maandag 24 oktober hebben wij een studiedag en zijn alle leerlingen vrij.
Lees meer