Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3200

Mededelingen

Meivakantie Op 21 april hadden we de koningsspelen. De kinderen hebben veel verschillende spelen gedaan, zoals balanceren met een grote bal, ton, acrobatiek, trapezwaaien, jongleren. De leerlingen deden goed mee en vonden het erg leuk. Lees meer

Kalender

»   22 april 00:00 22 april t/m 7 mei: Meivakantie
»   08 mei 00:00 Weer naar school
»   09 mei 00:00 Luizencontrole
»   10 mei 14:00 Oudste kleuters naar school
»   12 mei 00:00 Koffie-ochtend
»   17 mei 00:00 Oudste kleuters naar school
»   24 mei 14:00 Oudste kleuters naar school
»   29 mei 00:00 Weer naar school
»   31 mei 00:00 Oudste kleuters naar school