Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3114

Mededelingen

Museum De Schans Heb je het al gehoord?
Op woensdagmiddag 25 april is De Schans geen school maar een MUSEUM.
Museum De Schans opent haar deuren om 16.00 uur en wij nodigen jullie allemaal uit: ouders/verzorgers, broers, zussen en grootouders.
Lees meer

Nieuws

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.