Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3110

Mededelingen

Raaf op reis Deze maand hadden we het geluk dat Martin Soeters een voorstelling op De Schans gaf. De voorstelling heet Raaf op Reis. Alle kinderen kennen raaf van Huisje Boompje Beestje. Lees meer

Kalender

»   10 juli 00:00 Zomervakantie
»   21 augustus 00:00 Weer naar school