Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3156

Mededelingen

Meisje geboren! Wietske Kruiswijk, onze orthopedagoog is op 28 juli bevallen van haar tweede dochter, met de naam Merel!
Moeder en kind maken het uitstekend.

Zoals gemeld in onze nieuwsbrief worden de taken van Wietske tijdens haar zwangerschapsverlof overgenomen door Lisanne Wesselink.
Lees meer