Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3185

Mededelingen

Judotraining In de maand januari en februari 2017 volgen alle leerlingen van de Lijsterbes, Kastanje, Populier en Hazelaar 6 Judotrainingen, waarschijnlijk op de maandag, met een echte Tatami (judomat) en pakken. Dit is in het kader van de sociaal emotionele ontwikkeling bij de kinderen. Lees meer