Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3111

Mededelingen

Cyberpesten Op 30 maart gaf Bureau Halt voorlichting over cyberpesten. Dit gebeurde in de Kastanje, de Populier en de Hazelaar. Er is gesproken over (nare) ervaringen met social media en hoe je hiermee moet omgaan. Er zijn tips gegeven over het gebruik van Facebook, What’s app, Instagram, Snapchat, enz. Lees meer

Kalender

Er is een fout opgetreden. Fout: Events is op dit moment niet beschikbaar.