Welkom

Hartelijk welkom op de website van Utrechtse Buitenschool De Schans. Onze school is een cluster 3 school voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

Wij bieden de leerlingen een leefklimaat, waarin zij zich veilig, geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, met al hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.
Een goede sfeer in de groepen en op de school als geheel is belangrijk. We zijn alert op pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elke leerling. Er wordt steeds geprobeerd om aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden.

IMG_3122

Mededelingen

Schooljudo maandag 30 oktober weer begonnen aan het schooljudo. Hierbij worden
belangrijke sociaal-emotionele waarden centraal gesteld. De eerste les stond 'vertrouwen' centraal, vertrouwen in jezelf, maar vooral vertrouwen in de ander dat die je niet pijn gaat doen. Het was heel leerzaam.
Lees meer